Review รีวิว iphone รีวิว หนังใหม่ รีวิวอาหาร รีวิวเครื่องสำอาง รีวิว galaxy รีวิวหนัง

Share your review with your friend and the world. Write Review Review It

อะไรดี อะไรห่วย แชร์ให้โลกรู้ เพราะรีวิวของคุณมีประโยชน์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ

Tag: โนเกียลูเมีย920

 

เดือนที่แล้วที่เราได้เห็นข่าวของโนเกียลูเมีย920 ( Lumia 920)  ตัวใหม่ หลายคนคงมีความกังวลเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ของโนเกียลูเมีย 920 เช่นการใช้งานหน้าจอขนาดใหญ่ HD,HD resolution,dual core processor การประมวลผลมันจำเป็น

ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ใช้งานได้ไปตลอดทั้งวัน แบตโนเกียลูเมีย920  ขนาด2000 mAh ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำงาน

ได้อย่างสมบูรณ์


โนเกีย920 ใช้เวลาพูดคุย สนทนาได้นานกว่า 10 ชั่วโมง  ใช้งานได้ถึง 400 ชั่วโมงในโหมดสแตนด์บาย เพลงอย่างต่อเนื่อง

ได้ประมาณ 67 ชั่วโมง ของระยะเวลาการกินแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ความจุ 2000 mAh รองรับระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย

มาตราฐาน Qi (ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้)

ราคาโนเกียลูเมีย920  ราคาประมาณ 600 ยูโร(24,000 บาท)

ราคาLumia820 ราคาประมาณ 450 ยูโร(18,000 บาท)


Category Product

Tag #โนเกียลูเมีย920#ราคาโนเกียลูเมีย920


soonbiz
880 day 2 hour 42 minute


soonbiz อ่านรีวิวอื่นๆไำด้จ้า http://www.itthainews.com/category/nokia
880 day 2 hour 41 minute


teenoi ตกลงรีวิวแบต หรือรีวิวมือถือ หรือว่าจะมาทำ seo อย่า spam กันนะครับ อิอิ
875 day 20 hour 9 minute


Version Beta 1.2.1 change log